LINDELÖF & COindex.html.html
ERFARENHETErfrarenhet.html
REFERENSERReferenser.html
SAGT OM OSSSagt_om_oss.html
MEDARBETAREMedarbetare.html
KONTAKTKontakt.html

Så här inleder vi ett samarbete

Vi går igenom och bekräftar kundens brief med en motbrief, som verifierar att uppdraget

är rätt uppfattat.

    Därefter ger vi ett övergripande förslag till lösning med en första kvalificerad

kostnadsuppskattning.

    Till förslaget hör också en ansvarsfördelning mellan kund och ingående konsulter hos

Lindelöf & Co med tidplan.

    Kunden får alltid en egen ansvarig kontaktperson från Lindelöf & Co.


Så här startas själva uppdraget


Efter att uppdraget definierats inklusive kostnadsuppskattning, tidplan och ansvarsfördelning sker vid behov detaljerad offerering av uppdragets detaljer.

    Därefter utarbetas och presenteras idéupplägg, strategier och arbetsmodeller.


Så här styrs produktionen


Lindelöf & Co driver projektet och håller kunden löpande informerad genom kontaktrapporter och arbetsmöten med kunden.

    Avvikelser från kostnadsuppskattningar och offerter orsakade av förändringar i

förutsättningarna rapporteras omedelbart.

    Projektledning sker om så önskas via projektplats på Internet, alternativt på projektplats

placerad i kundens datornätverk eller i Lindelöf & Co:s datornätverk – allt efter önskemål.

    Framtaget material och texter verifieras löpande och produktionen kvalitetssäkras

genom hela processen fram till färdigt material. Resultatet av åtgärderna följs upp med

mätningar vid behov.


Så här tar vi betalt


Lindelöf & Co fakturerar normalt en gång per månad mot godkända kostnadsuppskattningar och offerter. Vi tillämpar 20 dagars kredit om inte annat överenskommits.Tillbaka